Galeria medytacyjnej refleksji

Medytując przenosimy się w świat, w którym potrafimy dostrzec  i docenić piękno codzienności. Wyciszenie i relaksacyjny dystans do pędzącego czasu stają się  inspiracją do wyrażania w różnych formach przepłwywających przez nas uczuć i emocji. Może to być obraz,  wiersz, zdjęcie, proza, gest, uśmiech, bezinteresowny czyn………. . Powoli tworzę galerię. Galerię medytacyjnej refleksji. Zapraszam do jej współtworzenia. Dziękuję wszystkim autorom za wyrażenie zgody na umieszczenie swoich prac w „Galerii medytacyjnej refleksji”.

Autorzy: