Medytacja – wsparcie dla serca

U osób z chorobami serca, które praktykują medytację stwierdzono mniejszy wskaźnik śmiertelności (o 47 %) w stosunku do grupy porównawczej. Badanie prowadzono przez okres pięciu lat. Obejmowało ok. 200 osób, a średnia ich wieku wynosiła 59 lat. Grupa medytująca stosowała medytację dwa razy dziennie przez dwadzieścia minut. Drugiej grupie zaproponowano zmianę stylu życia, szkolenia na temat zagrożeń z choroby, odpowiednią dietę i ćwiczenia fizyczne, i inne metody tradycyjnej terapii chorób naczyniowo – sercowych. Medytacja spowodowała zmniejszenie liczby zgonów, zawałów i udarów mózgu, obniżenie ciśnienia krwi. Nie znaleziono przyczyny tak wyraźnej poprawy zdrowia badanych jednak przypuszcza się, że jednym z czynników jest wpływ medytacji na stabilizację ciśnienia krwi oraz zdecydowana redukcja stresu. Badanie przeprowadzone przez Medical College of Wiscosin i Maharishi University.Pozytywnego oddziaływania na choroby serca dowodzą również badania przeprowadzone przez Harwardzkę Klinikę Ciała i Umysłu. Badań dokonano w oparciu o proste techniki medytacyjne z zastosowaniem odpowiedniej diety i aktywności ruchowej. U pacjentów stwierdzono znaczne obniżenie ciśnienia krwi przy jednoczesnym ograniczeniu stosowanego leczenia. Zmniejszeniu uległa arytmia serca, także u osób którzy przeszli operacje na otwartym sercu.

Komentarze są wyłączone.