Stwardnienie rozsiane i medytacja

Amerykański dziennik medyczny Neurology wydawany przez Amerykańską Akademię Neurologii ( American Academy of Neurology) opublikował wyniki badań nad wpływem medytacji dla pacjentów cierpiących na stwardnienie rozsiane. Badacze szwajcarscy przeprowadzili badania na 150 pacjentach,  którzy zostali poddani klasycznemu leczeniu medycznemu, a dla 76 z nich wprowadzono dodatkowo zajęcia z medytacji. Okazało się, że u drugiej grupy stwierdzono mniejsze dolegliwości spowodowane depresja, bardziej pozytywne spojrzenie na życie i redukcję niepokoju psychicznego pomimo występujących podobnych objawów fizycznych  jak w grupie pierwszej. Należy podkreślić, że leki podawane na SM nie wpływają zauważalnie na powyższe skutki choroby.

Medytacja zalecana jest  jako metoda uzupełniająca klasycznego leczenia medycznego nie tylko w SM, ale również w innych chorobach neurologicznych, takich jak padaczka czy choroba Parkinsona.

Komentarze są wyłączone.