Formy szkoleń

DSC_3871

Szkolenia systemu MBI w zależności od potrzeb przeprowadzane są w formie indywidualnej lub grupowej. Mogą odbywać się w sali medytacyjnej lub w mieszkaniu uczestnika kursu. Proponujemy kursy stacjonarne w dostosowanych do oczekiwań uczestników terminach i tempie szkolenia. Organizujemy również kursy wyjazdowe prowadzone w atrakcyjnie usytuowanych ośrodkach.

 

Formy szkoleń:

 

  • Szkolenia indywidualne
  • Szkolenia grupowe stacjonarne
  • Szkolenia grupowe wyjazdowe
  • Szkolenia dla firm i instytucji
  • Sesje medytacyjne

Szkolenia indywidualne

Szkolenia indywidualne prowadzi nauczyciel medytacji dla jednej ewentualnie dwóch osób.

Szkolenia grupowe stacjonarne

Szkolenia grupowe stacjonarne organizowane są dla 3 do 10 osób ( w szczególnych przypadkach dla większej ilości osób). Prowadzone są w zależności od potrzeb i możliwości czasowych uczestników kursów ( przeważnie od jednego do dwóch razy
tygodniowo).

Szkolenia grupowe wyjazdowe

Szkolenia grupowe wyjazdowe trwają min. dwa dni. W zależności od potrzeb mogą być organizowane w systemie weekendowym lub turnusowym (w tygodniu).

Szkolenia dla firm

Oferta szkoleniowa dla firm i instytucji.
Oprócz  kursów ogólnodostępnych organizujemy szkolenia dla pracowników firm i instytucji. Proponujemy programy z zakresu oferty podstawowej. W zależności od specyfiki profilu działalności firmy opracujemy specjalny program spełniający wymagania i oczekiwania przyszłych uczestników kursu.

Sesje medytacyjne

Osoby, które ukończyły wybrany przez siebie program szkoleniowy, mogą uczestniczyć w sesjach medytacyjnych. Polegają one na wspólnych medytacjach, w czasie których doskonali się techniki, koryguje błędy, wyjaśnia zaistniałe problemy, dzieli się doświadczeniami itp. Sesje medytacyjne mogą mieć charakter stacjonarny lub wyjazdowy, grupowy lub indywidualny.