O mnie

 

MBI Systemlampiony 03
Medytacja Bez Indoktrynacji
Szkoła Medytacji
Andrzej Wojtasik

System MBI jest moim autorskim programem stworzonym na podstawie analizy wschodnich technik medytacyjnych, zmian jakie w nich następowały na przestrzeni wieków i osobistej praktyki medytacyjnej . Świat medytacji fascynował mnie od dawna. Przyciągał magiczną siłą, kierował moje kroki tam, gdzie medytacja mogła się pojawić i zaistnieć. Obserwowałem i poznawałem różne grupy zajmujące się wykorzystywaniem i nauczaniem technik medytacyjnych. Medytowałem. Różnorodność poglądów i prądów kulturowych, technik i interpretacji efektów medytacyjnych, a zarazem niewiarygodna spójność wielu jej elementów zainspirowała mnie do stworzenia prostego systemu medytacji przeznaczonego dla współczesnego człowieka. Medytacja MBI nie jest związana z żadną grupą religijną, czy wyznaniową, a jedynie inspiracją głębszego przeżywania i widzenia świata, drogą do radości, wyciszenia umysłu, relaksu i zdrowia. Elementem wolności i niezależności. Prowadzę szkolenia indywidualne i grupowe. Realizowałem kursy medytacji w ramach projektów dotyczących grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zasady medytacji MBI opisałem w podręczniku pt.       „ Fascynujący Świat medytacji”.

Odkryj fascynujący świat medytacji. Pozwól unieść się falującej w tobie uśpionej energii. Niewielki wysiłek włożony w praktykowanie medytacji może zaprocentować poprawą naszego zdrowia, pomóc w walce ze stresem, być odskocznią od codzienności.

Kilka słów o mnie.DSCN0813
Jestem elektronikiem, Instruktorem Wykładowcą Turystyki Jeździeckiej PTTK, hipoterapeutą, instruktorem jeździectwa. Działam w organizacjach pozarządowych takich jak : Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej , Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze. Za swoją działalność społeczną otrzymałem wiele wyróżnień od organizacji zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych. Otrzymałem również wyróżnienia za propagowanie rekreacji i turystyki. Opracowałem, realizowałem i koordynowałem wiele projektów ( również unijnych) z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym, rehabilitacji, integracji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, turystyki i rekreacji.

  Projekty:

panstwowy_fundusz_rehabilitacjifiofundusz_pozarzadowyurzadczwamlodziez